Kotonoha Project Song Master List


1. Kotonoha Karma (Karma Kata-Kata)

Karakter: 
Tsukasa Kuzunoha
Ritsu Kanokawa
Gaki-chan


Karakter
Naruki Miroku (Gaki-chan)
Tsukasa Kuzunoha
Ritsu Kanokawa


Karakter: 
Tsukasa Kuzunoha
Mai Suzunone
Kinu Jakouneko


Karakter: 
Tsukasa Kuzunoha
Mai Suzunone
Kinu Jakouneko


Karakter: 
Tsukasa Kuzunoha
Ai Inutani
Soku Kurogane


Karakter: 
Tsukasa Kuzunoha
Ai Inutani
Kuro

1 komentar: